รูปภายในห้องประชุม Meeting 1 (60 ที่นั่ง)รูปภายในห้องประชุม Meeting 2 (60 ที่นั่ง)รูปภายในห้องประชุม Meeting 3 (20 ที่นั่ง)


รูปภายในห้องประชุม Meeting Hall (200 ที่นั่ง)รูปภายในห้อง Mini Theater 1 (50 ที่นั่ง)