ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม


     ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 153 (1/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้มีวาระ 4 ปี ถือได้ว่าเป็นคณบดีสายเลือดใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าเขียว-ขาว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ของเราอีกด้วย

อ่านประวัติและผลงานเพิ่มเติม    คลิกที่นี่!


">


ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.