กิจกรรมศิษย์พิบูล
หัวข้อกิจกรรม วันที่อัพโหลด ผู้อ่าน
มรพส. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  รายละเอียด 18 ส.ค. 2562 123 viewsศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.