มรพส. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
สามารถส่งแบบเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561 ที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์>> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/PSRU_Alumni_Award_2018.pdf
ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ>>http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/PSRU_Alumni_Award_2018-1.docx
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.055-267-000-2 ต่อ 9606


ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.